slider0 slider1 slider2 slider3 slider4 slider5 slider6 slider7

Huấn luyện bảo vệ

GIỚI THIỆU

Sự phân công lao động tự nhiên trong Xã Hội mang tính khách quan, nó ảnh hưởng mạnh mẽ đến quá trình sản xuất ra của cải vật chất nhằm để phục vụ cho đời sống con người. Đó là lực lượng bảo vệ.

HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy Huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy Huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy

TỘI PHẠM VÀ 04 YẾU TỐ CẤU THÀNH TỘI PHẠM

Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho Xã hội được quy định trong BLHS do người có năng lực, trách nhiệm Hình sự thực hiện một cách cố tình hay vô ý. Xâm phạm độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ Quốc, xâm phạm chế độ nhà nước XHCN, chế độ kinh tế sở hữu XHCN, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tự do, tài sản.......

 NHỮNG TÌNH TIẾT LOẠI TRỪ TÍNH CHẤT NGUY HIỂM CHO XÃ HỘI CỦA HÀNH VI

Là những trường hợp hành vi của một người về hình thức có các yếu tố cấu thành tội phạm, song trong hành vi đó có những tình tiết nhất định làm mất tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi nên hành vi ấy không bị coi là tội phạm.

CHẾ ĐỊNH BẮT NGƯỜI PHẠM PHÁP QUẢ TANG CHẾ ĐỊNH BẮT NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT

Bắt người phạm tội quả tang là một chế định của Luật tố tụng hình sự (TTHS) thể hiện tư tưởng của Đảng và Nhà nước động viên toàn bộ toàn dân tham gia tích cục vào công tác đấu tranh chống tội phạm.

PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN CÔNG CỤ HỖ TRỢ

Công cụ hỗ trợ cung cấp cho nhân viên bảo vệ nhằm mục đích: - Thể hiện chất lượng hoạt động của công ty và trình độ nghiệp vụ của nhân viên. - Tăng cường khả năng chiến đấu của nhân viên. - Bảo vệ tài sản, tính mạng của nhân viên và khách hàng.

ĐÌNH CÔNG- BÃI CÔNG

Nhân viên bảo vệ phải biết như thế nào là đình công – bãi công hợp pháp và không hợp pháp để có phương pháp xử lý thích hợp.

CÔNG TÁC BẢO VỆ HIỆN TRƯỜNG

Bảo vệ hiện trường là việc sử dụng các biện pháp nhiệm vụ và những biện pháp hành chính công khai nhằm hạn chế đến mức tối đa những ảnh hưởng có thể gây đến khó khăn cho việc điều tra,

hỗ trợ online

Hỗ trợ online

Hotline:

video - Clip

Fanpage

ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG

 • doitac0
 • doitac1
 • doitac2
 • doitac3
 • doitac4
 • doitac5
 • doitac6
 • doitac7
 • doitac8
 • doitac9
 • doitac10
 • doitac11
 • doitac12
 • doitac13
 • doitac14
 • doitac0
 • doitac1
 • doitac2
 • doitac3
 • doitac4
 • doitac5
 • doitac6
 • doitac7
 • doitac8
 • doitac9
 • doitac10
 • doitac11
 • doitac12
 • doitac13
 • doitac14
Về đầu trang