slider0 slider1 slider2 slider3 slider4 slider5 slider6 slider7

Huấn luyện điều lệnh đội ngũ

GIỚI THIỆU

Điều lệnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam là văn bản pháp quy thuộc hệ thống tài liệu Pháp luật của Nhà nước được thực hiện trong quân đội, bao gồm các nội dung quy định về nguyên tắc về hành động cụ thể của cá nhân, tập thể trong lĩnh vực xây dựng và hoạt động của quân đội, bảo đảm sự thống nhất trong toàn quân.

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP HUẤN LUYỆN ĐIỀU LỆNH ĐỘI NGŨ

Giáo dục tinh thần Cách mạng, phát huy bản chất truyền thống của quân đội, nêu cao‎ ‎ý thức tự giác tinh thần trách nhiệm, rèn luyện tính tổ chức, tính kỷ luật, triệt để tôn trọng sự lãnh đạo và chỉ huy, chấp hành ngiêm chỉnh mọi mệnh lệnh, chỉ thị, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP HUẤN LUYỆN ĐIỀU LỆNH ĐỘI NGŨ

Tổ chức huấn luyện điều lệnh là xác định đợn vị để huấn luyện và luyện tập một cách khoa học, phù hợp với từng nội dung và đối tượng huấn luyện, bảo đảm cho quân nhân nắm vững nội dung, rèn luyện thành thạo động tác đội ngũ, nâng cao chất lượng huấn luyện.

NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP HUẤN LUYỆN ĐIỀU LỆNH ĐỘI NGŨ

2 tay nắm hờ, ngón tay cái để lỏng không gồng người, 2 tay thả thẳng theo thân người, tay nắm thẳng theo chỉ quần, mắt nhìn thẳng về phía trước, 2 chân khép lại, bàn chân thẳng, gót chân tạo thành hình chữ V bằng 1 góc 45o

  hỗ trợ online

  Hỗ trợ online

  Hotline:

  video - Clip

  Fanpage

  ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG

  • doitac0
  • doitac1
  • doitac2
  • doitac3
  • doitac4
  • doitac5
  • doitac6
  • doitac7
  • doitac8
  • doitac9
  • doitac10
  • doitac11
  • doitac12
  • doitac13
  • doitac14
  • doitac0
  • doitac1
  • doitac2
  • doitac3
  • doitac4
  • doitac5
  • doitac6
  • doitac7
  • doitac8
  • doitac9
  • doitac10
  • doitac11
  • doitac12
  • doitac13
  • doitac14
  Về đầu trang